dr Rafał Kozak • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Biuro Tłumaczeń

Jesteśmy biurem oferującym usługi w zakresie uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie. Specjalizujemy się w tłumaczeniach prawniczych, technicznych i ekonomicznych, ale tłumaczymy też inne dokumenty. Świadczymy profesjonalne usługi tłumaczeniowe dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Materiały do tłumaczenia można nam przesłać pocztą elektroniczną (e-mail) lub listownie. Przekład zwracamy w postaci wydruku komputerowego albo wysyłamy pocztą elektroniczną. Przekład poświadczony odsyłamy pocztą tradycyjną lub kurierem na wskazany adres.

Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) spełniają wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie poświadczone jest dokumentem uznawanym w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych.

 

NASZA LOKALIZACJA