dr Rafał Kozak • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Biuro Tłumaczeń

Jestem tłumaczem oferującym usługi w zakresie poświadczonych (tzw. przysięgłych) i zwykłych tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie. Ponadto wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne zwykłe (nieprzysięgłe) w zakresie języka angielskiego. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, technicznych i ekonomicznych, ale tłumaczę też inne dokumenty. Świadczę profesjonalne usługi tłumaczeniowe dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Materiały do tłumaczenia można przesłać pocztą elektroniczną (e-mail) lub listownie. Przekład zwracam w postaci wydruku komputerowego albo wysyłam pocztą elektroniczną. Przekład poświadczony odsyłam pocztą tradycyjną lub kurierem na wskazany adres.

Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) spełniają wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie poświadczone jest dokumentem uznawanym w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych.

 

NASZA LOKALIZACJA