Cennik


TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) – sposobem rozliczania tłumaczeń poświadczonych są ustawowe strony rozliczeniowe – 1 strona to 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona jest traktowana jako cała.

Tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe) – stosuję 1800 znaków ze spacjami jako stronę rozliczeniową. Naliczam każde rozpoczęte pół strony.

Ostateczna cena jest uzależniona od rodzaju tekstu i stopnia jego skomplikowania.

Dokumenty samochodowe: (Niemcy) 100 zł / (Szwajcaria) 150-250 zł/ komplet

*Podane ceny są cenami brutto.

TŁUMACZENIA USTNE

Podstawą rozliczenia jest blok tłumaczeniowy (3 h) – 350 zł

Stawka za każdą następną rozpoczętą godzinę tłumaczenia to 100 zł. Doliczam również koszty dojazdu na miejsce tłumaczenia.