W Biurze Tłumaczeń dr Rafał Kozak wykonywane są tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego oraz szkolenia językowe.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia biznesowe: umowy, dokumenty, protokoły, instrukcje

Tłumaczenie dokumentacji handlowej, technicznej, specjalistycznej

Tłumaczenie korespondencji prywatnej, urzędowej, biznesowej, dokumentów poufnych

Tłumaczenie materiałów promocyjnych, katalogów, ofert

Tłumaczenie stron internetowych, programów, gier

Przekłady książek, podręczników, materiałów szkoleniowych itp

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie rozmów i negocjacji handlowych w siedzibie firmy

Tłumaczenie szkoleń i konferencji

Towarzyszenie gościom zagranicznym

Rozmowy telefoniczne w imieniu zleceniodawcy

 

Szkolenia językowe (język angielski i język niemiecki)

Szkolenia językowe pracowników firm (język ogólny, ekonomiczny, prawniczy)

Korepetycje dla młodzieży i dorosłych z j. niemieckiego, j. angielskiego (przygotowanie do matury,

certyfikaty, konwersacje itp.)

Niezwłocznie po przesłaniu zapytania (max. w ciągu 24 godzin) otrzymają Państwo informację zwrotną o przewidywanym koszcie.

W celu dokonania wyceny proszę o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie.

Po akceptacji wyceny nastąpi realizacja zlecenia.