Tłumacz

Wykształcenie

  • Magisterium: filologia germańska, Uniwersytet Warszawski
  • Magisterium: lingwistyka stosowana, sp. tłumaczeniowa (j. angielski), Uniwersytet Warszawski
  • Doktor nauk humanistycznych (specjalność: literaturoznawstwo), Uniwersytet Warszawski

Certyfikaty

  • Certificate in Advanced English (C1)  University of Cambridge

Zatrudnienie

  • Od 2012 roku adiunkt w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach